Deze site maakt deel uit van

Meertalige thesaurus van de Europese Unie

EuroVoc – nieuwe benadering van thesaurusbeheer op basis van ontologische klassen

EuroVoc – nieuwe benadering van thesaurusbeheer op basis van ontologische klassen

Technische beschrijving en gebruiksconventies

EuroVoc maakt gebruik van semantische webtechnologie op basis van de W3C-aanbevelingen en de meest recente normen voor thesauri.

EuroVoc 4.4: Beknopte beschrijving van het model