Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

O EuroVoc

O EuroVoc

EuroVoc jest specjalnym wielojęzycznym tezaurusem, którego zadaniem było, z początku, przetwarzanie informacji o dokumentacji instytucji Unii Europejskiej.

EuroVoc jest tezaurusem wielodyscyplinarnym, który dotyczy na tyle szerokiego zakresu dziedzin, by objąć nie tylko aspekty wspólnotowe, ale także krajowe, z naciskiem położonym na działalność parlamentów. EuroVoc jest słownikiem kontrolowanym, który może być używany również przez podmioty spoza instytucji Unii Europejskiej, w szczególności przez parlamenty krajowe.

Celem tezaurusa jest udostępnienie służbom zarządzającym i rozpowszechniającym informacje spójnego narzędzia indeksowania, które umożliwi skuteczne zarządzanie zasobami dokumentacyjnymi, jak również pomoc użytkownikom przy opracowywania badań dokumentacyjnych z zastosowaniem kontrolowanego słownictwa.  

ISSN 1830-6500