Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Informacja prawna

EuroVoc – Zasady korzystania

© Unia Europejska, 2018

Wykorzystanie bazy EuroVoc Thesaurus do celów handlowych i innych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła:

„© Unia Europejska, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w warunkach korzystania z oryginalnych wersji językowych bazy EuroVoc Thesaurus lub ich strukturze bądź zmian w zakresie unikalnego identyfikatora zasobu pojęć może uniemożliwić w przyszłości aktualizację bazy EuroVoc Thesaurus. Urząd Publikacji nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykorzystania bazy EuroVoc Thesaurus.

Polityka Komisji Europejskiej w kwestii wykorzystania bazy jest realizowana za pomocą decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r.

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich związanych z bazą EuroVoc należy się zwracać do:

Wydziału ds. Praw Autorskich i Spraw Prawnych: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

Logo EuroVoc może być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Urzędu Publikacji.

Wszelkich informacji na temat treści i funkcji zawartych na stronie EuroVoc udziela:

punkt informacyjny: eurovoc@publications.europa.eu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną powiadomienia o nowej wersji bazy EuroVoc, należy wysłać wiadomość na adres: eurovoc@publications.europa.eu, podając w temacie następującą informację:

Subscribe EuroVoc release

Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy adresowej.

Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień o bazie EuroVoc, należy wysłać wiadomość na adres: eurovoc@publications.europa.eu z następującą informacją w temacie:

Unsubscribe EuroVoc release

Państwa adres e-mail zostanie usunięty z naszej listy adresowej.