Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Dziedziny tezaurusa

Dziedziny tezaurusa

Tezaurus EuroVoc obejmuje wszystkie dziedziny działalności instytucji europejskich:

 • życie polityczne
 • stosunki międzynarodowe
 • wspólnoty europejskie
 • prawo
 • życie gospodarcze
 • handel
 • finanse
 • zagadnienia społeczne
 • oświata i komunikacja
 • nauka
 • przedsiębiorstwo i konkurencja
 • zatrudnienie i praca
 • transport
 • środowisko
 • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 • sektor rolno-spożywczy
 • produkcja, technologia i badania
 • energia
 • przemysł
 • geografia
 • organizacje międzynarodowe

Niektóre dziedziny są bardziej rozbudowane niż pozostałe, gdyż w większym stopniu dotyczą zagadnień, na których skupia się szczególna uwaga Unii Europejskiej. Na przykład EuroVoc zawiera nazwy regionów tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie państw spoza UE.

Grupowanie deskryptorów według dziedzin jest w pewnym stopniu działaniem arbitralnym. Jedną z charakterystycznych cech EuroVoc jest ograniczenie polihierarchii. Deskryptory, które można by przypisać do wielu dziedzin, są najczęściej przypisywane do dziedziny, która zdaje się najbardziej naturalna dla użytkowników, co ma na celu ułatwienie zarządzania tezaurusem i ograniczenie jego objętości.