Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Zarządzanie i aktualizacja

Zarządzanie i aktualizacja

Tezaurus EuroVoc podlega stałym zmianom, które uwzględniają ewolucję dziedzin działalności instytucji Unii Europejskiej i jej systemu językowego.

Specyfiką EuroVoc jest to, że chce i może on odpowiadać na potrzeby wyrażane przez użytkowników, przy jednoczesnym utrzymaniu celu, jakim jest spójne objęcie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej.

Aby zapewnić sprawne zarządzanie tezaurusem i jego aktualizację, wprowadzono następujące rozwiązania:

- Zespół ds. Aktualizacji w Urzędzie Publikacji zbiera i analizuje propozycje wszystkich użytkowników. Koordynuje prace Komitetu ds. Aktualizacji, podejmuje odpowiedzialność za rozwój informatyczny i techniczny, a także monitoruje tłumaczenia;

- Komitet ds. Aktualizacji, składający się z przedstawicieli poszczególnych instytucji Unii Europejskiej, głosuje nad poszczególnymi propozycjami i decyduje o zmianach nanoszonych w tezaurusie;

- Komitet Sterujący nadzoruje projekt i oficjalnie przyjmuje każdą nową wersję.

Można zasugerować uzupełnienia terminu lub zmiany do niego. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniego formularza, który wyświetli się po kliknięciu na przycisk Uwagi.