Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Wersje językowe

Wersje językowe

Począwszy od wydania 4.4 tezaurus EuroVoc publikowany jest i udostępniany w internecie w 23 językach urzędowych UE (angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim), a także w języku albańskim, języku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz serbskim.

Wszystkie wersje językowe mają ten sam status: każdemu terminowi preferowanemu (deskryptorowi) w danym języku obowiązkowo odpowiada termin preferowany w każdym z pozostałych języków. Pojęcie zamieszczone w tezaurusie zawiera domyślnie wszystkie ekwiwalenty językowe terminu preferowanego .

Nie oznacza to jednak, że zawsze występuje ekwiwalencja między terminami niepreferowanymi (askryptorami) w poszczególnych językach. Każdy język cechuje się bogactwem i różnicami semantycznymi i kulturowymi, a pojęcie ujęte w jednym języku nie zawsze ma swój odpowiednik w innym.