Ta strona jest częścią

Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Zastosowane normy

Zastosowane normy

 

Konwencje

We wszystkich wersjach językowych terminy preferowane i niepreferowane na ogół występują w liczbie pojedynczej, a liczba mnoga jest używana tylko wówczas, gdy liczba pojedyncza nie jest powszechnie stosowana.

W miarę możliwości unikano skrótów, aby ułatwić zrozumienie i stosowanie tezaurusa. Jedynie akronimy powszechnie znanych organizacji międzynarodowych użyto wśród terminów preferowanych. Na specjalnych przykładach ukazano relacje między terminem (pełną nazwą) a jego akronimem lub nazwą skróconą.

Alfabetyczna klasyfikacja terminów jest oparta na systemie Formex 4 dotyczącym kodowania znaków.

Normy dotyczące tezaurusa

Początkowo tezaurus EuroVoc stworzono zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej:

  • ISO 2788-1986 Wytyczne do sporządzania i rozwijania tezaurusów jednojęzycznych;
  • ISO 5964-1985 Wytyczne do sporządzania i rozwijania tezaurusów wielojęzycznych.

Od 2008 obie normy zostały zmienione, rozszerzone i połączone w nową normę ISO:

  • ISO 25964 – Tezaurusy a interoperacyjność z innymi słownikami (Thesauri and Interoperability with other Vocabulary)
    • „Część 1: Tezaurusy do wyszukiwania informacji” (Thesauri for information retrieval) zawiera jedno– i wielojęzyczny tezaurus, została wydana w październiku 2009 jako projekt międzynarodowej normy (DIS);
    • „Część 2: Interoperacyjność z innymi słownikami” (Interoperability with other vocabularies) jest w trakcie opracowywania.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej dotyczącej normy ISO 25964:
http://www.niso.org/workrooms/iso25964

Stosowany model
Ontologia  stosowana w EuroVocu jest rozszerzeniem SKOS (Simple Knowledge Organization System) –  wytycznych W3C, w tym aneksu B (SKOS-XL –  SKOS eXtension for Labels).