This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

отвод

Комбинира се с „непрофесионален магистрат“ за отвода на съдебен заседател, със „свидетелски показания“ за отхвърлянето на свидетел или със „съдия“ за отвода на съдия.

Term Details

Hierarchy