This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

taandamine

Kasutada koos sõnadega "kaasistuja" vandemehe taandamise puhul, sõnaga "tunnistus" tunnistaja taandamise puhul või sõnaga "kohtunik" kohtuniku taandamise puhul.

Term Details

Hierarchy

12 ÕIGUS