This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

nušalinimas

Jei kalbama apie prisiekusiojo nušalinimą, derinti su „taikos teisėjas“, jei apie liudytojo nušalinimą – su „liudytojo parodymai“, jei apie teisėjo nušalinimą – su „teisėjas“.

Term Details

Hierarchy

12 TEISĖ