This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

verschoning

Combineren met "niet-beroepsmagistraat" als het gaat om afwijzing van een jurylid, met "getuigenverklaring" bij wraking van een getuige, of met "rechter" ingeval van wraking van een rechter.

Term Details

Hierarchy

12 RECHT