This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

wyłączenie

Należy połączyć z określeniami: „ławnik” w przypadku wyłączenia ławnika, „świadek” w przypadku wyłączenia świadka lub „sędzia” w przypadku wyłączenia „sędziego”.

Term Details

Hierarchy