This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

EU-retsakt

EU's retsakter er lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter vedtaget af EU-institutionerne (artikel 288 i TEUF).
Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev betegnelserne "Det Europæiske Fællesskab", "Fællesskabet" eller "EF" erstattet med "Den Europæiske Union" eller "EU".

Term Details

Hierarchy