This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

att tal-UE

L-atti ġuridiċi tal-UE huma atti leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi adottati mill-istituzzjonijiet Ewropej (l-Artikolu 288 TFUE).
Mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, id-denominazzjonijiet "Unjoni Ewropea" jew "UE" issostitwixxew dawk ta' "Komunità Ewropea", "komunitarju" jew "KE".

Term Details

Hierarchy