This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

handeling van d

Rechtshandelingen van de EU zijn wetgevingsbesluiten of niet-wetgevingsbesluiten die zijn vastgesteld door de Europese instellingen (Artikel 288 VWEU).
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 vervangen de aanduidingen "Europese Unie" of "EU" de aanduidingen "Europese Gemeenschap", "communautair" en "EG".

Term Details

Hierarchy