This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

act al UE

Actele juridice ale UE sunt acte legislative sau nelegislative adoptate de instituțiile europene (articolul 288 TFUE).
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, denumirile „Uniunea Europeană” sau „UE” înlocuiesc denumirile „Comunitatea Europeană” sau „CE”.

Term Details

Hierarchy