This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

akt EU

Pravni akti EU so zakonodajni ali nezakonodajni akti, ki jih sprejemajo institucije Unije (člen 288 PDEU).
Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe (1. 12. 2009) se namesto izrazov „Evropska skupnost“, „Skupnost“ ali „ES“ uporabljata izraza „Evropska unija“ ali „EU“.

Term Details

Hierarchy