This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

unionin säädös

Unionin säädökset ovat EU:n toimielinten hyväksymiä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä tai muussa kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä (SEUT-sopimuksen 288 artikla).
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (1.12.2009) termit "Euroopan yhteisö", "yhteisö" ja "EY" korvataan termeillä "Euroopan unioni", "unioni" ja "EU".

Term Details

Hierarchy