This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Den Europæiske

Denne EU-institution, der blev oprettet i 1952 med hovedsæde i Luxembourg, består af tre retsinstanser: Domstolen, Retten (oprettet i 1988) og Retten for EU-personalesager (oprettet i 2004). Det bør bemærkes, at betegnelsen "Den Europæiske Unions Domstol" har erstattet "De Europæiske Fællesskabers Domstol" efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009.

Term Details

Hierarchy

EU-ret [ 1011 ]