This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Euroopa Liidu K

See 1952. aastal loodud institutsioon asub Luxembourgis ja koosneb järgmistest kohtuinstantsidest: Euroopa Kohtust, Üldkohtust (loodud 1988. aastal) ja Avaliku Teenistuse Kohtust (loodud 2004. aastal). Nimetus "Euroopa Liidu Kohus" asendab alates Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 endist nimetust "Euroopa Ühenduste Kohus".

Term Details

Hierarchy