This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Eiropas Savienī

Šī ES iestāde, kura izveidota 1952. gadā un kuras galvenā mītne ir Luksemburgā, sastāv no trim tiesām: Tiesas, Vispārējās tiesas ( izveidota 1988.g.) un Civildienesta tiesas ( izveidota 2004.g.). Jāņem vērā, ka pēc Lisabonas Līguma stāšanās spēkā 2009.gada 1. decembrī nosaukums "Eiropas Savienības Tiesa" aizstāja nosaukumu "Eiropas Kopienu Tiesa".

Term Details

Hierarchy