This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Europos Sąjungo

Šią ES instituciją (įsteigta 1952 m., būstinė Liuksemburge) sudaro trys teismai: Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas (įsteigtas 1988 m.) ir Europos Sąjungos tarnautojų teismas (įsteigtas 2004 m.). Pažymėtina, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pavadinimas „Europos Bendrijų Teisingumo Teismas“ pakeistas pavadinimu „Europos Sąjungos Teisingumo Teismas“.

Term Details

Hierarchy