This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

il-Qorti tal-Ġu

Din l-istituzzjoni li ġiet stabbilita fl-1952 u li s-sede tagħha tinsab fil-Lussemburgu għandha tliet ġurisdizzjonijiet: il-Qorti tal-Ġustizzja, it-Tribunal (stabbilit fl-1988) u t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (stabbilit fl-2004). Għandu jiġi nnotat li t-titlu "Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea" issostitwixxa "Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej" wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta Diċembru 2009.

Term Details

Hierarchy