This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Hof van Justiti

Deze EU-instelling werd in 1952 opgericht en is gevestigd in Luxemburg; zij omvat drie rechtbanken: het Hof van Justitie, het Gerecht (opgericht in 1988) en het Gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004). NB: de naam "Hof van Justitie van de Europese Unie" is bij inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in de plaats gekomen van de oude benaming "Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen".

Term Details

Hierarchy

EU-recht [ 1011 ]