This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Trybunał Sprawi

Na tę powstałą w 1952 r. instytucję UE z siedzibą w Luksemburgu składają się trzy sądy: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd (ustanowiony w 1988 r.) i Sąd do spraw Służby Publicznej (istniejący od 2004 r.). Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego dnia 1 grudnia 2009 r. nazwa "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej" zastąpiła nazwę "Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich".

Term Details

Hierarchy