This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Súdny dvor Euró

Táto inštitúcia EÚ, ktorá bola zriadená v roku 1952 a ktorá sídli v Luxemburgu, pozostáva z troch súdov: Súdny dvor, Všeobecný súd (zriadený v roku 1988) a Súd pre verejnú službu (zriadený v roku 2004). Treba poznamenať, že názvom „Súdny dvor Európskej únie“ sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 nahradil pôvodný názov „Súdny dvor Európskych spoločenstiev“.

Term Details

Hierarchy