This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Sodišče Evropsk

Sodišče Evropske unije je bilo ustanovljeno leta 1952 in ima sedež v Luxembourgu. Sestavljajo ga Sodišče, Splošno sodišče (ustanovljeno leta 1988) in Sodišče za uslužbence (ustanovljeno leta 2004). Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je naziv „Sodišče Evropskih skupnosti“ nadomeščen z nazivom „Sodišče Evropske unije“.

Term Details

Hierarchy

pravo EU [ 1011 ]