This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Euroopan unioni

Tämä toimielin perustettiin vuonna 1952 ja sen toimipaikka on Luxemburgissa. Euroopan unionin tuomioistuin käsittää unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen (perustettu vuonna 1988) ja virkamiestuomioistuimen (perustettu vuonna 2004). Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1.12.2009 "Euroopan unionin tuomioistuin" korvaa termin "Euroopan yhteisöjen tuomioistuin".

Term Details

Hierarchy