This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Europeiska unio

Denna EU-institution inrättades 1952 och har sitt säte i Luxemburg. Den omfattar tre instanser: domstolen, tribunalen (inrättad 1988) och personaldomstolen (inrättad 2004). Benämningen "Europeiska gemenskapernas domstol" ersattes av "Europeiska unionens domstol" till följd av Lissabonfördraget (1.12.2009).

Term Details

Hierarchy

EU-rätt [ 1011 ]