This site is part of

Multilingual Thesaurus of the European Union

Gjykata e Drejt

Krijuar në 1952, ky institucion i BE-së që ka selinë në Luksemburg, përbëhet nga tre gjykata: Gjykata e Drejtësisë, Gjykata e Përgjithshme (krijuar në 1988) dhe Gjykata e Shërbimit Civil (krijuar në 2004). Emri i Gjykatës së Drejtësisë së Komuniteteve Eu

Term Details

Hierarchy