Acest site face parte din

Tezaur multilingv al Uniunii Europene

EuroVoc, tezaur multilingv al Uniunii Europene

EuroVoc este un tezaur multilingv şi multidisciplinar care acoperă terminologia domeniilor de activitate ale Uniunii Europene, punând accentul pe activitatea parlamentară. Conține termeni în 23 de limbi oficiale ale UE (bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză), precum și în albaneză, în limba din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și în sârbă.

EuroVoc este gestionat de Oficiul pentru Publicaţii, care a trecut la gestiunea bazată pe ontologie a tezaurelor şi la tehnologii specifice web-ului semantic, în conformitate cu recomandările W3C şi cu ultimele tendinţe ale standardelor în materie de tezaure.

Tezaurul EuroVoc este utilizat, printre altele, de către Parlamentul European, Oficiul pentru Publicaţii, parlamentele naţionale şi regionale din Europa, precum şi de administraţiile naţionale şi de utilizatorii privaţi din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţări terţe.


 


Syndicate content