Acest site face parte din

Tezaur multilingv al Uniunii Europene

EuroVoc, tezaur multilingv al Uniunii Europene

Eurovoc este un tezaur multilingv şi multidisciplinar care acoperă terminologia domeniilor de activitate ale Uniunii Europene, punând accentul pe activitatea parlamentară. EuroVoc este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză) şi în limba unei ţări terţe (sârbă).

EuroVoc este gestionat de Oficiul pentru Publicaţii, care a trecut la gestiunea bazată pe ontologie a tezaurelor şi la tehnologii specifice web-ului semantic, în conformitate cu recomandările W3C şi cu ultimele tendinţe ale standardelor în materie de tezaure.

Tezaurul EuroVoc este utilizat, printre altele, de către Parlamentul European, Oficiul pentru Publicaţii, parlamentele naţionale şi regionale din Europa, precum şi de administraţiile naţionale şi de utilizatorii privaţi din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţări terţe.

 

Share your thoughts and wishes through our EuroVoc survey

The Publications Office of the European Union is developing a new portal with the aim of providing a federated search across the controlled vocabularies produced by the different institutions and bodies of the EU.  

Because of this, we would like to learn about your needs and expectations through our survey.

Your answers will help us to improve and innovate our service

 


 


Syndicate content