Acest site face parte din

Tezaur multilingv al Uniunii Europene

Domenii şi microtezaure

Domenii şi microtezaure

La nivel general, EuroVoc este structurat printr-o clasificare ierarhică pe două niveluri, caracterizate prin:

  • domenii, identificate prin numere cu două cifre şi enunţ:

Exemplu:
10 UNIUNEA EUROPEANĂ

  • microtezaure, identificate prin numere cu patru cifre — primele două fiind cele ale domeniului care conţine microtezaurul — urmate de enunţuri:

Exemplu:
1011 legislaţia Uniunii Europene

Numărul domeniilor şi al microtezaurelor este identic în toate versiunile lingvistice.

Relaţia de apartenenţă la microtezaur

Toate conceptele sunt însoţite de o trimitere la un microtezaur, precedată de abrevierea MT (microtezaur) pentru a indica microtezaurul(microtezaurele) căruia(cărora) îi/le aparţin.

Exemplu de concept aparţinând unui singur microtezaur:
naționalitate
MT 1231 drept internaţional