Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc, viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc je viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci terminológiu z oblastí činnosti Európskej únie. Je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ (angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, španielčine, švédčine a taliančine), ako aj v troch jazykoch krajín, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k EÚ: македонски (mk), shqip (sq) a cрпски (sr).

Úrad pre publikácie využíva ontologickú správu tezaura a sémantické webové technológie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami W3C, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti noriem pre tezaury.

Medzi používateľov tezauru EuroVoc patria inštitúcie Európskej únie, Úrad pre vydávanie publikácií EÚ, národné a regionálne parlamenty v Európe, ako aj národné vlády a súkromní používatelia na celom svete.

 

EUVocabularies

 

                     

 

Syndicate content