Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

O stránkach EuroVoc

O stránkach EuroVoc

EuroVoc je viacjazyčný tezaurus, ktorý bol pôvodne vyvinutý špeciálne na spracovanie dokumentárnych informácií inštitúcií Európskej únie.

EuroVoc je multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci oblasti dostatočne široké na to, aby obsiahol nielen aspekty Spoločenstva, ale aj národné stanoviská s dôrazom na parlamentnú činnosť. EuroVoc je kontrolovaný slovník, ktorý sa dá používať aj mimo inštitúcií Európskej únie, a najmä parlamentmi.

Cieľom tezauru je poskytnúť útvarom pre riadenie a šírenie informácií nástroj na konzistentné indexovanie na účely efektívnej správy svojho dokumentačného fondu a umožniť užívateľom vyhľadávať dokumenty s použitím kontrolovaného jazyka.

ISSN 1830-6500