Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

Stiahnuť - Viacjazyčný zoznam

Viacjazyčný zoznam

Stiahnuť zoznam jazykových ekvivalentov pre preferované výrazy vo formáte XLS (súbor zip).
Vyberte si jazyk(-y) a typ zoradenia: podľa identifikačného čísla pojmu alebo podľa prvého zvoleného jazyka v abecednom poradí.