Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc, viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc je viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci terminológiu z oblastí činnosti Európskej únie s dôrazom na činnosti Európskeho parlamentu. Obsahuje termíny v 23 úradných jazykoch EÚ (angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, španielčine, švédčine a taliančine) a v albánčine, v jazyku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a v srbčine.

Úrad pre publikácie využíva ontologickú správu tezaura a sémantické webové technológie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami W3C, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti noriem pre tezaury.

Medzi používateľov tezauru EuroVoc patrí okrem iných Európsky parlament, Úrad pre publikácie, národné a regionálne parlamenty, ako aj verejná správa a subjekty zo súkromného sektora z členských štátov EÚ a tretích krajín.


 


Syndicate content