Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc, viacjazyčný tezaurus Európskej únie

Eurovoc je viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci terminológiu z oblastí činnosti Európskej únie s dôrazom na činnosti Európskeho parlamentu. EuroVoc je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ (angličtine, bulharčine, češtine, chorvátčine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, španielčine, švédčine a taliančine) a v srbčine.

Úrad pre publikácie využíva ontologickú správu tezaura a sémantické webové technológie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami W3C, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti noriem pre tezaury.

Medzi používateľov tezauru EuroVoc patrí okrem iných Európsky parlament, Úrad pre publikácie, národné a regionálne parlamenty, ako aj verejná správa a subjekty zo súkromného sektora z členských štátov EÚ a tretích krajín.

 

Share your thoughts and wishes through our EuroVoc survey

The Publications Office of the European Union is developing a new portal with the aim of providing a federated search across the controlled vocabularies produced by the different institutions and bodies of the EU.  

Because of this, we would like to learn about your needs and expectations through our survey.

Your answers will help us to improve and innovate our service

 


 


Syndicate content