Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

Jazykové verzie

Jazykové verzie

Od svojho vydania 4.3 bol tezaurus EuroVoc publikovaný a k dispozícii na internete v 23 úradných jazykoch EÚ (anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky), ako aj v srbskom jazyku.

Všetky jazykové verzie majú ten istý status: každý preferovaný výraz (deskriptor) v jednom jazyku sa zhoduje s preferovaným výrazom v každom inom jazyku. Pojem tezauru štandardne  zahŕňa všetky jazykové ekvivalenty preferovaného výrazu.

Medzi nepreferovanými výrazmi (nedeskriptormi) v rôznych jazykoch však nemusí nutne existovať vzťah ekvivalencie. Jazyky sa navzájom líšia svojou bohatosťou a svojimi sémantickými a kultúrnymi rozdielmi a pojem v určitom jazyku nie je vždy vyjadrený v inom jazyku.