Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

Jazykové verzie

Jazykové verzie

Od Vydania 4.4 je tezaurus EuroVoc publikovaný a dostupný na internete v 23 jazykoch EÚ (anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku) a takisto v albánskom jazyku, jazyku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a srbskom jazyku.

Všetky jazykové verzie majú ten istý status: každý preferovaný výraz (deskriptor) v jednom jazyku sa zhoduje s preferovaným výrazom v každom inom jazyku. Pojem tezauru štandardne  zahŕňa všetky jazykové ekvivalenty preferovaného výrazu.

Medzi nepreferovanými výrazmi (nedeskriptormi) v rôznych jazykoch však nemusí nutne existovať vzťah ekvivalencie. Jazyky sa navzájom líšia svojou bohatosťou a svojimi sémantickými a kultúrnymi rozdielmi a pojem v určitom jazyku nie je vždy vyjadrený v inom jazyku.