Táto stránka je súčasťou

Viacjazyčný tezaurus Európskej únie

EuroVoc – nový prístup k ontologickej správe tezauru

EuroVoc – nový prístup k ontologickej správe tezauru

Technický opis a konvencie používania

EuroVoc využíva sémantické webové technológie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami W3C, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti noriem pre tezaury.

EuroVoc 4.4: Vymedzenie spôsobu modelovania