Tematicá verzia

Tematski ali sistematični tezaver je predstavljen po področjih, organiziranih v mikrotezavre.

 

Predstavitev vsakega področja je razdeljena na dva dela: tematsko predstavitev mikrotezavrov, ki pripadajo področju, in terminologijo področja.

 

Tematska obravnava mikrotezavrov

 

Na vsaki strani je naslov, sestavljen iz številke in imena mikrotezavra.

 

Naslovu sledi puščica v desno, če se predstavitev mikrotezavra nadaljuje na naslednji strani, ali pa je pred njim puščica v levo, če gre za nadaljevanje obravnave mikrotezavra.

 

Primer:

0421 parlament <--> 0421 parlament

 

Tematska predstavitev je razvrščena po številki mikrotezavra in je enaka v vseh jezikovnih različicah.

 

Vsaka stran je razdeljena na dva stolpca in vsebuje:

 

– nadrejene deskriptorje, ki nimajo generičnega deskriptorja (krovni izraz), v krepkem tisku in razvrščene po abecedi;

 

– pod vsakim nadrejenim deskriptorjem specifične deskriptorje v krepkem tisku, uvedene z oznako „NT“ (narrower term), ki ji sledi številka, ki označuje število hierarhičnih ravni med specifičnim deskriptorjem in nadrejenim deskriptorjem (krovni izraz);

 

– specifični deskriptorji so razvrščeni v naraščajočem hierarhičnem zaporedju, znotraj vsake hierarhične ravni pa po abecedi.

 

Vsaka nižja hierarhična raven je označena z desnim zamikom v primerjavi s prvo nadrejeno ravnijo. Deskriptorje hierarhične ravni lahko spremlja(-jo) njihov(-i) povezani deskriptor(-ji) v navadnem tisku in uveden(-i) z oznako RT.

 

Povezanim deskriptorjem v oklepaju sledi številka mikrotezavra, kateremu pripadajo, razen ko so razvrščeni v isti mikrotezaver.

 

Na spodnjem delu strani je puščica v desno, če se hierarhična predstavitev drugega stolpca nadaljuje na naslednji strani.

Terminologija področja

 

Terminologija organizira deskriptorje in nedeskriptorje posameznega področja po abecednem redu.

 

Terminologija področja je označena z naslovom, sestavljenim iz besedne zveze „Terminologija področja“, ki ji sledita številka in naslov področja z velikimi črkami.

 

Sestavljata jo dva stolpca, vsebuje pa dve vrsti vnosov, razvrščenih po abecedi.

 

* Vnos deskriptorja glede na prvo besedo po abecednem redu:

– ime deskriptorja, ki mu v oklepaju sledi številka mikrotezavra, kateremu pripada, vse v krepkem tisku.

 

Primer:

kazenski zakonik (1206)

 

* Vnos nedeskriptorja glede na prvo besedo po abecednem redu:

 

– ime nedeskriptorja v navadnem tisku;

 

– v naslednji vrstici ime ustreznega deskriptorja v krepkem tisku, pred njim je navedena oznaka „USE“, za njim pa v oklepaju številka mikrotezavra, kateremu pripada.

 

Primer:

upravljanje podjetij

USE upravljanje podjetja (4006)