Избор садржаја

Избор садржаја

 

EuroVoc је доступан на више од 20 језика. Раличите језичке верзије могу се бирати помоћу левог падајућег менија „Језик садржаја“ – (Content language), и могу се променити у сваком тренутку навигације како би се добиле друге верзије тренутно представљене на екрану (screen).

 

У циљу лакшег коришћења, језик интерфејса (interface language) се разликује од језика у менију „Језик садржаја“ и може се променити преко наменског десног падајућег менија за интерфејс (interface).