Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus som omfattar EU:s verksamhetsområden. Den innehåller termer på 23 officiella EU-språk (bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska) samt tre språk i länder som har ansökt om EU-medlemskap: македонски (mk), shqip (sq) och cрпски (sr).

EuroVoc sköts av Publikationsbyrån och är en ontologibaserad tesaurus med semantisk webbteknik enligt senaste tesaurusstandard och W3C:s rekommendationer.

EuroVoc används av EU-institutionerna, EU:s publikationsbyrå, nationella och regionala parlament i Europa samt nationella myndigheter och enskilda användare i och utanför EU.

 

 

moving

 

                     

 

Syndicate content