Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Om EuroVoc

Om EuroVoc

EuroVoc är en flerspråkig tesaurus som från början utformades med tanke på hanteringen av EU-institutionernas dokumentation.

EuroVoc täcker många olika områden, och är tillräckligt bred för att omfatta frågor som inte enbart berör EU, utan även enskilda länder, med tonvikten på parlamentarisk verksamhet. EuroVoc är en kontrollerad vokabulär och ett användbart verktyg utanför EU-institutionerna, i synnerhet för parlamenten.

Syftet med tesaurusen är dels att förse enheter som ägnar sig åt informationsspridning med ett enhetligt indexeringsverktyg för att effektivt hantera dokument och publikationer, dels att ge användarna möjlighet att använda ett kontrollerat språk när de gör dokumentsökningar. 

ISSN 1830-6500