Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Ladda ner - Flerspråkig lista

Flerspråkig lista

Ladda ner en lista över godkända termer på andra språk i xls-format (zip-fil).
Välj språk och ordningsföljd: efter begreppets identifikationsnummer eller alfabetiskt på det första valda språket.