Sökning

Hur söker jag efter en exakt term?

 

Gör en enkel sökning genom att skriva in sökordet i rutan under ”Sökning” i vänstermenyn.

 

Om du söker på ett ord får du en exakt match för det angivna ordet. Systemet gör i det här fallet ingen skillnad mellan små och stora bokstäver och söker inte heller på ordstam.

 

Om sökordet är ett led i en sammansatt term, visas sammansättningarna i träfflistan oberoende av var sökordet befinner sig.

 

Exempel: Om du söker på väg får du bland annat följande träffar:

vägväsen

landsväg (…)

 

Om du söker på flera ord samtidigt får du alla termer som innehåller orden i någon form.

 

Exempel: Om du söker på internationell rätt får du inte bara internationell rätt som exakt träff utan också:

brott enligt internationell rätt

internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter (…)

 

Hur utökar jag min sökning?

 

Du kan utöka den enkla sökningen genom att trunkera sökordet i slutet och/eller början eller genom att använda jokertecken.

 

Använd procenttecknet (”%”) för att trunkera sökordet och sök på alla termer som har noll eller fler bokstäver i stället för %-tecknet.

 

Exempel: Om du söker på %märk% får du exempelvis varumärke, utmärkelse, märkesnamn och social märkning.

 

Använd understrykningstecknet (”_”) för att ignorera en bokstav i sökordet och få träff på alla termer som matchar resten av ordet.

 

Exempel: begränsa_ ger träff på både begränsad och begränsat.

 

Avancerad sökning 

 

Klicka på AVANCERAD SÖKNING i vänstermenyn för att göra mer komplexa sökningar med olika sökinställningar och för att avgränsa sökningen med hjälp av filter.

 

Du kan använda flera sökinställningar, filter och funktioner samtidigt.

 

Vilken sökinställning ska jag välja?

 

När du gör en avancerad sökning kan du välja mellan fyra olika sökinställningar:

 

– Markera Exakt ord för att få träffar på de termer som exakt matchar ditt sökord, både som enskild term eller som led i en sammansättning eller en ordföljd. Denna inställning motsvarar en enkel sökning. Du kan trunkera och använda jokertecken (understryknings- och procenttecknet).

 

– Markera Innehåller för att hitta termer, ord eller ordstammar som ingår i ett begrepp eller en fras. Sökordet trunkeras automatiskt i början och i slutet. Du får träff på alla termer som innehåller sökordet i någon form.

 

Exempel: Om du söker på kemi får du

teknisk kemi

geokemi

fotokemi (…)

 

– Markera Börjar på för att hitta termer som börjar på sökordet, ordstammen eller ordföljden.

 

Exempel: Om du söker på fri får du

fri rörlighet för varor

frizon

frihandelsområde (…)

 

– Markera Slutar på för att hitta termer som slutar på sökordet, ordstammen eller ordföljden.

 

Exempel: Om du söker på politik får du

blockpolitik

biståndspolitik

monetär politik på jordbruksområdet (…)

 

Hur avgränsar jag sökningen?

 

Använd filtren under rutan för AVANCERAD SÖKNING för att avgränsa sökningen till specifika områden eller termer.

 

Du kan välja ett eller flera av följande filter:

 

PT: godkänd term. Standardinställning.

 

NPT: icke-godkänd term. Standardinställning.

 

Akronym: initialförkortning bestående av initialerna från flera ord (t.ex. Nato).

 

Kortform: uttryck i delvis förkortad form (t.ex. ADR-avtal).

 

Anmärkningar: kort text som beskriver hur termen används i tesaurusen.

 

Historik: kort text som sammanfattar termens historia i tesaurusen.

 

Definition: kort text som beskriver termens betydelse.

 

Land: om du markerar det här filtret kryssas PT- och NPT-rutorna i automatiskt; kan inte kombineras med de övriga filtren.

 

Landskod enligt ISO-3166-2

 

Andra alternativ

 

Sök på ordstam

 

Markera Sök på ordstam för att utöka träffarna till att omfatta alla termer med samma ordstam. Om du t.ex. söker på engelska talk får du talking, talks, talked och talk (men inte talkie).

 

För att träffarna ska bli tillräckligt relevanta går det inte att kombinera denna funktion med inställningarna ”Börjar på” eller ”Slutar på”.

 

För närvarande kan du bara söka på ordstam på följande språk: engelska, franska, italienska, nederländska, spanska och tyska. För de andra språken är detta sökalternativ spärrat.

 

Alternativ stavning är standardinställning för danska, svenska och tyska (även ny tysk stavning). En sökning på det tyska ordet Potential omfattar exempelvis också stavningen Potenzial.

 

Skillnad mellan stora och små bokstäver

 

En sökning som gör skillnad mellan stora och små bokstäver ger termer med exakt samma skrivsätt som ordet i sökrutan.

 

Om du exempelvis gör skillnad mellan stora och små bokstäver när du söker på det ungerska ordet kör får du bara träffar med exakt samma stavning:

politikai kör

minőség-ellenőrző kör

 

Samma sak händer om du söker på Butan på slovenska. Då får du bara Butan (dvs. landet Bhutan) och inte butan, dvs. gasen.

 

Sökning i särskild EuroVoc-version

 

Du kan söka bland begreppen i en särskild EuroVoc-version (upp till version 3.1) genom att välja önskat versionsnummer. Standardinställningen är ”alla versioner”.

 

Med hjälp av det här alternativet kan du begränsa sökningen till den valda tesaurusversionen.