Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Eurovoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden med tonvikt på Europaparlamentets verksamhet. Eurovoc finns på 23 av EU:s officiella språk (bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska) och på ett språk från ett land utanför EU (serbiska).

EuroVoc sköts av Publikationsbyrån och är en ontologibaserad tesaurus med semantisk webbteknik enligt senaste tesaurusstandard och W3C:s rekommendationer.

EuroVoc-tesaurusen används av Europaparlamentet, Publikationsbyrån, nationella och regionala parlament i Europa samt nationella myndigheter och enskilda användare i länder inom och utanför EU.

 

Share your thoughts and wishes through our EuroVoc survey

The Publications Office of the European Union is developing a new portal with the aim of providing a federated search across the controlled vocabularies produced by the different institutions and bodies of the EU.  

Because of this, we would like to learn about your needs and expectations through our survey.

Your answers will help us to improve and innovate our service

 


 


Syndicate content