Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden med tonvikt på Europaparlamentets verksamhet. Den innehåller termer på 23 officiella EU-språk (bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska) samt albanska, språket i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och serbiska.

EuroVoc sköts av Publikationsbyrån och är en ontologibaserad tesaurus med semantisk webbteknik enligt senaste tesaurusstandard och W3C:s rekommendationer.

EuroVoc-tesaurusen används av Europaparlamentet, Publikationsbyrån, nationella och regionala parlament i Europa samt nationella myndigheter och enskilda användare i länder inom och utanför EU.


 


Syndicate content