Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Rättsligt meddelande

EuroVoc – användarvillkor

© Europeiska unionen, 2018

EuroVoc får användas för såväl kommersiella som icke-kommersiella ändamål, på villkor att upphovsrätten och källan anges enligt följande:

”© Europeiska unionen, 2018, http://eurovoc.europa.eu/

Ändringar av text och struktur i de ursprungliga språkversionerna av EuroVoc eller ändringar av begreppens URI kan ställa till problem när EuroVoc uppdateras. Publikationsbyrån frånsäger sig allt ansvar för följderna av olämplig användning av EuroVoc.

EU-kommissionens regler för användningen av EuroVoc återfinns i kommissions beslut av den 12 december 2011.

För andra upphovsrättsliga frågor rörande EuroVoc, kontakta:

Sektionen för upphovsrätt och rättsliga frågor: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

EuroVocs logotyp får inte användas utan Publikationsbyråns medgivande.

För ytterligare upplysningar om innehåll och funktioner på webbplatsen, kontakta:

hjälpcentralen: eurovoc@publications.europa.eu

Om man vill ha ett e-postmeddelande när en ny version av EuroVoc publiceras kan man skriva till eurovoc@publications.europa.eu med följande text i ämnesraden:

Subscribe EuroVoc release

Vi kommer då att lägga till avsändaradressen i vår sändlista.

Om man inte längre vill ha e-postmeddelanden från EuroVoc skriver man till eurovoc@publications.europa.eu med följande text i ämnesraden:

Unsubscribe EuroVoc release

Vi tar då omedelbart bort avsändaradressen från sändlistan.