Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

5. Hur avgränsar jag sökningen?

Hur avgränsar jag sökningen?
Använd filtren under rutan för avancerad sökning för att avgränsa sökningen till specifika områden eller termer.

Du kan välja ett eller flera av följande filter:

PT: godkänd term. Standardinställning.
NPT: icke-godkänd term. Standardinställning.
Akronym: initialförkortning bestående av initialerna från flera ord (t.ex. Nato).
Kortform: uttryck i delvis förkortad form (t.ex. ADR-avtal).
Anmärkningar: kort text som beskriver hur termen används i tesaurusen.
Historik: kort text som sammanfattar termens historia i tesaurusen.
Definition: kort text som beskriver termens betydelse.
Land: om du markerar det här filtret kryssas PT- och NPT-rutorna i automatiskt; kan inte kombineras med de övriga filtren.
Landskod enligt ISO-3166-2