Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Fördelar och begränsningar

Fördelar och begränsningar

a) Fördelar

Användningen av tesaurusen har följande fördelar:

  • Terminologisk standardisering av indexeringsvokabulären, vilket möjliggör precisare dokumentsökning.
  • Flerspråkighet: Fastställandet av språklig ekvivalens mellan identiska begrepp på olika språk gör det möjligt för dokumentalister att indexera dokument på sitt eget språk och för användarna att ställa sökfrågor på sitt eget språk.

b) Begränsningar

EuroVoc har dock vissa begränsningar:

  • Tesaurusen har utformats för att möta behoven av ett övergripande dokumentationssystem inom EU. Den är inte lämplig för indexering och sökning av specialiserade dokument.
  • EuroVoc gör inte anspråk på att täcka olika nationella förhållanden på en tillräckligt specifik nivå, även om ansträngningar görs för att beakta behoven hos användare utanför EU-institutionerna.