Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Förvaltning och underhåll

Förvaltning och underhåll

Det sker en ständig anpassning av EuroVoc, allt eftersom EU-institutionernas verksamhet utvecklas och antalet officiella språk ökar.

Det som är speciellt med EuroVoc är att man både vill och kan uppfylla alla användares behov och samtidigt ha som mål att på ett enhetligt sätt täcka Europeiska unionens verksamhetsområden.

För förvaltning och underhåll av tesaurusen har ett underhållssystem inrättats:

- Underhållsgruppen samlar in och granskar förslagen från alla användare. Den samordnar arbetet i underhållskommittén och ansvarar för datautveckling teknisk utveckling samt granskning av översättningar.

- Underhållskommittén består av företrädare för de olika EU-institutionerna. Den röstar om de olika förslagen och avgör därmed vilka ändringar som ska göras i EuroVoc.

- Styrkommittén övervakar projektet och antar officiellt varje ny version.
Du kan föreslå kompletteringar eller ändringar för en term genom att klicka på Förslag och fylla i det särskilda förslagsformuläret.