Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

Språkversioner

Språkversioner

Sedan version 4.4 har Eurovoc-tesaurusen publicerats och lagts ut på Internet på 23 EU-språk (bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, kroatiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska) och dessutom på albanska, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens språk och serbiska.

Alla språkversioner har samma status: Varje godkänd term (deskriptor) på ett språk motsvaras av en godkänd term på vart och ett av de övriga språken. Ett tesaurusbegrepp omfattar som standard den godkända termens motsvarigheter på alla andra språk.

Däremot finns det ingen ekvivalens mellan de icke-godkända termerna (icke-deskriptorer) på de olika språken. Varje språk har sin ordskatt och sina semantiska och kulturella särdrag, och ett begrepp på ett språk kan inte alltid återges på ett annat språk.